Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (Green Laser)

Η βασική θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι το Argon Laser το οποίο εφαρμόζεται με διάφορες τεχνικές ανάλογα με τις αλλοιώσεις που θεραπεύουμε. Για την αντιμετώπιση του οιδήματος στην ωχρά εφαρμόζουμε εστιακή φωτοπηξία ή σαν δίκτυο (grid pattern). Για την αντιμετώπιση της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας εφαρμόζουμε την παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία σε 3-4 συνεδρίες. Τελευταία χρησιμοποιούνται οι γνωστοί από την υγρά μορφή εκφύλιση της ωχράς anti-VEGF παράγοντες οι οποίοι χορηγούνται ενδοϋαλοειδικά με τον ίδιο τρόπο. Τέλος σε περιπτώσεις ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας ακολουθείται χειρουργική αντιμετώπιση με υαλοειδεκτομή.

Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Πατήστε "ΟΚ" για να αποδεχτείτε την χρήση τους, ή στο "Μάθετε περισσότερα" για να διαβάσετε για τον σκοπό τους.